วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65120025280
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟ (HIGH MAST) สูง 20 ม. บนทางหลวงหมายเลข 202 สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม.214+600 - กม.215+910 , ทางหลวงหมายเลข 215 ตนควบคุม 0200 สุวรรณภูมิ - สาหร่าย กม.53+410-กม.53+650 บ.สระคู ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 7,992,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 11/01/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ