วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66010009021
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเสงสว่างเสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู่ สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 114 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0601 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม.210+325 - กม.220+505 (เป็นช่วงๆ) ต.สระคู ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 6,967,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 11/01/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ