วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65080000407
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเเละพัฒนาระบบจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนน จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 214 ลำชี - ร้อยเอ็ด ที่ กม.42+591 (เเยกบ้านบัว) ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 20,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 01/08/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ