วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65080000553
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนน ทางหลวงหมายเลข 232 วงแหวนรอบเมือง เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเเละระบบโลจิสติกส์ จ.ร้อยเอ็ด ตอน ถนนวงเเหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ที่ กม.12+502 (เเยกโพนทอง) ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 20,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 01/08/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ