วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ตอน 5 ระหว่าง กม.135+000 - กม.136+145 08/05/2567 รอ.16/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
92 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33810 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ที่ กม.32+900 (รวมบริเวณทางแยก) 09/05/2567 รอ.33/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
93 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33820 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่ กม.10+570.500 (รวมบริเวณทางแยก) 08/05/2567 รอ.21/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
94 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 19/03/2567 635/-/67/137 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
95 จ้างเหมางานติดตั้งป้ายจราจร (งานบูรณะทรัพย์สิน) 18/03/2567 635/-/67/136 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
96 วัสดุอื่นๆ 18/03/2567 635/85/67/135 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
97 วัสดุเชื้อเพลิง 12/03/2567 635/35/67/134 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
98 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 12/03/2567 635/-/67/133 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
99 วัสดุไฟฟ้า 27/02/2567 635/45/67/131 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
100 จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบ(โซล่าเซลล์) 21/02/2567 635/-/67/130 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
101 จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบ(โซล่าเซลล์) 21/02/2567 635/-/67/130 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
102 วัสดุเชื้อเพลิง 20/02/2567 635/35/67/129 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
103 วัสดุยานพาหนะ 15/02/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
104 วัสดุน้ำมันหล่อลื่น 13/02/2567 635/04/67/01 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
105 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ 12/02/2567 635/35/67/128 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 91 ถึง 105 จาก 592 รายการ