วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างซ่อมรถยนต์ 25/03/2567 635/-/67/19 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
77 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ 25/03/2567 635/-/67/18 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
78 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ 25/03/2567 635/-/67/17 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
79 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 21/03/2567 635/-/67/141 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
80 กิจกรรมอำนวยและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง 13/05/2567 รอ.49/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
81 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด – เสลภูมิ ตอน 3 ระหว่าง กม.138+815 - กม.142+200 08/05/2567 รอ.13/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
82 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา - เกษตรวิสัย ตอน 2 ระหว่าง กม.186+200 - กม.188+370 08/05/2567 รอ.14/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
83 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน หนองดง - โพนทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.32+000 - กม.38+030 08/05/2567 รอ.15/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
84 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ตอน 4 ระหว่าง กม.117+225 - กม.118+810 (เป็นช่วงๆ) 08/05/2567 รอ.17/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
85 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31422 งานไฟสัญญาณจราจร ระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ที่ กม.9+820 09/05/2567 รอ.20/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
86 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.91+300 - กม.92+810 , กม.99+750 - กม.102+900 และทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.30+735 - กม.32+730 08/05/2567 รอ.9/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
87 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด – เสลภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.112+948 – กม.115+125 08/05/2567 รอ.10/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
88 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 3 ระหว่าง กม.0+184 - กม.2+270 , กม.22+500 - กม.24+525 และ กม.27+500 – กม.28+915 08/05/2567 รอ.11/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
89 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.29+765 - กม.30+465 08/05/2567 รอ.22/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
90 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.97+800 – กม.99+686 (เป็นช่วงๆ) 08/05/2567 รอ.18/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 76 ถึง 90 จาก 592 รายการ