วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
496 จ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสง 20/10/2565 635/-/66/11 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
497 วัสดุก่อสร้าง 20/10/2565 635/60/66/10 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
498 วัสดุเชื้อเพลิง 19/10/2565 635/35/66/9 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
499 วัสดุไฟฟ้า 19/10/2565 635/45/66/8 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
500 จ้างทำตรายาง 18/10/2565 635/-/66/7 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
501 วัสดุก่อสร้าง 18/10/2565 635/60/66/6 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
502 วัสดุอื่นๆ 18/10/2565 635/85/66/5 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
503 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนแบบไฟกระพริบ(โซลาเซลล์) 17/10/2565 635/-/66/4 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
504 วัสดุก่อสร้าง 12/10/2565 635/60/66/3 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
505 วัสดุก่อสร้าง 11/10/2565 635/60/66/1 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
506 จ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว(งานบูรณะทรัพย์สิน) 16/05/2566 635/-/66/179 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
507 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางเชื่อมโยงระหว่างภาค หลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.13+698 - กม.14+305 ปริมาณงาน 14,083 ตร.ม. 19/05/2566 รอ.47/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
508 กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการเเละสิ่งก่อสร้างประกอบ เเขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง กม.6+735 (LT) 27/03/2566 รอ.46/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
509 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 113 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2259 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.23+880 - กม.36+890 (เป็นช่วงๆ) อ.เสลภูมิ,อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 10/03/2566 รอ.44/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
510 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่าง เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งคู่ สูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน 114 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0601 ตอน สุวรรณภูมิ-โนนชัยศรี ระหว่าง กม.210+325 - กม.220+505 (เป็นช่วงๆ) ต.สระคู,ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 07/03/2566 รอ.38/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 496 ถึง 510 จาก 592 รายการ