วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
481 จ้างเหมาตัดหญ้า 28/10/2565 635/-/66/27 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
482 วัสดุก่อสร้าง 27/10/2565 635/60/66/26 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
483 วัสดุไฟฟ้า 27/10/2565 635/45/66/25 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
484 จ้างทำแผ่นป้าย 26/10/2565 635/-/66/24 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
485 วัสดุก่อสร้าง 26/10/2565 635/60/66/23 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
486 วัสดุการเกษตร 26/10/2565 635/20/66/21 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
487 วัสดุก่อสร้าง 26/10/2565 635/60/66/20 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
488 จ้างทำแผ่นป้าย 25/10/2565 635/-/66/19 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
489 วัสดุก่อสร้าง 25/10/2565 635/60/66/18 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
490 วัสดุเชื้อเพลิง 25/10/2565 635/35/66/17 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
491 วัสดุก่อสร้าง 25/10/2565 635/60/66/16 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
492 จ้างทำพวงมาลา 21/10/2565 635/-/66/15 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
493 วัสดุก่อสร้าง 21/10/2565 635/60/66/14 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
494 วัสดุการเกษตร 21/10/2565 635/20/66/13 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
495 วัสดุก่อสร้าง 21/10/2565 635/60/66/12 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 481 ถึง 495 จาก 592 รายการ