วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
436 วัสดุอื่นๆ 02/02/2566 635/85/66/120 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
437 วัสดุสำนักงาน 03/02/2566 635/40/66/122 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
438 วัสดุสำนักงาน 06/02/2566 635/40/66/123 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
439 วัสดุสำนักงาน 06/02/2566 635/40/66/123 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
440 วัสดุก่อสร้าง 06/02/2566 635/60/66/124 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
441 วัสดุก่อสร้าง 07/02/2566 635/60/66/126 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
442 วัสดุเชื้อเพลิง 07/02/2566 635/35/66/127 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
443 จ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร 08/02/2566 635/-/66/128 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
444 จ้างเหมางานติดตั้งป้ายหัวเกาะ 15/02/2566 635/-/66/130 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
445 วัสดุก่อสร้าง 20/02/2566 635/60/66/132 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
446 วัสดุก่อสร้าง 21/02/2566 635/60/66/133 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
447 วัสดุเชื้อเพลิง 22/02/2566 635/35/66/134 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
448 วัสดุอื่นๆ 22/02/2566 635/85/66/135 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
449 วัสดุก่อสร้าง 22/02/2566 635/60/66/136 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
450 วัสดุก่อสร้าง 19/01/2566 635/60/66/109 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 436 ถึง 450 จาก 629 รายการ