วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 วัสดุน้ำมันหล่อลื่น 13/02/2567 635/04/67/01 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
107 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ 12/02/2567 635/35/67/128 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
108 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 12/02/2567 635/35/67/127 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
109 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 09/02/2567 635/-/67/126 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
110 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว,ป้ายจราจร และ หลักเขตทาง (งานบูรณะทรัพย์สิน) 08/02/2567 635/-/67/125 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
111 วัสดุก่อสร้าง 06/02/2567 635/60/67/124 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
112 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 06/02/2567 635/-/67/123 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
113 วัสดุคอมพิวเตอร์ 05/02/2567 635/บี/70/67/2 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
114 วัสดุสำนักงาน 05/02/2567 635/บี/10/67/1 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
115 วัสดุยานพาหนะ 30/01/2567 635/B/30/67/26 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
116 วัสดุยานพาหนะ 30/01/2567 635/B/30/67/25 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
117 วัสดุยานพาหนะ 30/01/2567 635/B/30/67/24 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
118 วัสดุยานพาหนะ 30/01/2567 635/B/30/67/23 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
119 วัสดุไฟฟ้า 30/01/2567 635/45/67/122 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
120 วัสดุก่อสร้าง 25/01/2567 635/60/67/121 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 106 ถึง 120 จาก 827 รายการ