วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.29+765 - กม.30+465 10/04/2567 รอ.22/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
92 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.97+800 – กม.99+686 (เป็นช่วงๆ) 11/04/2567 รอ.18/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
93 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ตอน 5 ระหว่าง กม.135+000 - กม.136+145 10/04/2567 รอ.16/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
94 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33810 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ที่ กม.32+900 (รวมบริเวณทางแยก) 23/04/2567 รอ.33/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
95 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33820 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่ กม.10+570.500 (รวมบริเวณทางแยก) 23/04/2567 รอ.21/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
96 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 19/03/2567 635/-/67/137 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
97 จ้างเหมางานติดตั้งป้ายจราจร (งานบูรณะทรัพย์สิน) 18/03/2567 635/-/67/136 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
98 วัสดุอื่นๆ 18/03/2567 635/85/67/135 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
99 วัสดุเชื้อเพลิง 12/03/2567 635/35/67/134 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
100 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 12/03/2567 635/-/67/133 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
101 วัสดุไฟฟ้า 27/02/2567 635/45/67/131 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
102 จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบ(โซล่าเซลล์) 21/02/2567 635/-/67/130 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
103 จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบ(โซล่าเซลล์) 21/02/2567 635/-/67/130 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
104 วัสดุเชื้อเพลิง 20/02/2567 635/35/67/129 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
105 วัสดุยานพาหนะ 15/02/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 91 ถึง 105 จาก 827 รายการ