วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
691 วัสดุไฟฟ้า 635/45/65/31 30/11/2564 635/45/65/31 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
692 วัสดุก่อสร้าง 635/60/65/30 29/11/2564 635/60/65/30 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
693 วัสดุไฟฟ้า 635/45/65/29 29/11/2564 635/45/65/29 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
694 วัสดุไฟฟ้า 635/45/65/28 25/11/2564 635/45/65/28 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
695 วัสดุก่อสร้าง 635/60/65/27 25/11/2564 635/60/65/27 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
696 วัสดุไฟฟ้า 635/45/65/26 23/11/2564 635/45/65/26 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
697 วัสดุเชื้อเพลิง 635/35/65/25 23/11/2564 635/35/65/25 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
698 วัสดุเชื้อเพลิง 635/35/65/24 18/11/2564 635/35/65/24 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
699 จ้างเหมาตัดหญ้า 635/-/65/23 16/11/2564 635/-/65/23 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
700 วัสดุไฟฟ้า 635/45/65/21 12/11/2564 635/45/65/21 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
701 วัสดุก่อสร้าง 635/60/65/20 11/11/2564 635/60/65/20 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
702 วัสดุก่อสร้าง 635/60/65/19 10/11/2564 635/60/65/19 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
703 วัสดุไฟฟ้า 635/45/65/18 05/11/2564 635/45/65/18 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
704 วัสดุก่อสร้าง 635/60/65/16 04/11/2564 635/60/65/16 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
705 วัสดุก่อสร้าง 635/60/65/15 04/11/2564 635/60/65/15 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 691 ถึง 705 จาก 864 รายการ