วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 วัสดุสำนักงาน 05/02/2567 635/บี/10/67/1 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
152 วัสดุยานพาหนะ 30/01/2567 635/B/30/67/26 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
153 วัสดุยานพาหนะ 30/01/2567 635/B/30/67/25 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
154 วัสดุยานพาหนะ 30/01/2567 635/B/30/67/24 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
155 วัสดุยานพาหนะ 30/01/2567 635/B/30/67/23 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
156 วัสดุไฟฟ้า 30/01/2567 635/45/67/122 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
157 วัสดุก่อสร้าง 25/01/2567 635/60/67/121 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
158 วัสดุเชื้อเพลิง 24/01/2567 635/35/67/120 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
159 วัสดุก่อสร้าง 17/01/2567 635/60/67/115 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
160 วัสดุก่อสร้าง 19/01/2567 635/60/67/119 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
161 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 18/01/2567 635/-/67/116 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
162 วัสดุก่อสร้าง 18/01/2567 635/60/67/117 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
163 วัสดุก่อสร้าง 18/01/2567 635/60/67/118 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
164 วัสดุไฟฟ้า 17/01/2567 635/45/67/112 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
165 จ้างเหมางานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพย์สิน) 16/01/2567 635/-/67/110 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 151 ถึง 165 จาก 864 รายการ