วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.40+160 - กม.42+725 ปริมาณงาน 31,380.00 ตร.ม. 10/11/2563 คค 06049/พ.1/e/8/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
77 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2564 รหัสงาน 28006 งานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ที่ กม.101+750 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2563 คค 06049/พ.1/e/6/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
78 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ตอน 1 ระหว่าง กม.34+500 - กม.36+010, กม.38+450 - กม.38+900 และ กม.40+000 - กม.40+815 ปริมาณงาน 57,165.00 ตร.ม. 05/11/2563 คค 06049/พ.1/e/2/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
79 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน หนองดง - โพนทอง ระหว่าง กม.35+570 - กม.39+000 ปริมาณงาน 41,610.00 ตร.ม. 05/11/2563 คค 06049/พ.1/e/5/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
80 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 3 ระหว่าง กม.2+270 - กม.4+690 และ กม.9+120 - กม.9+450 ปริมาณงาน 56,950.00 ตร.ม. 05/11/2563 คค 06049/พ.1/e/4/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
81 งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง เวลาทำการ 90 วัน 30/10/2563 คค 06049/พ.1/e/1/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
82 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.21+860 - กม.25+425 ปริมาณงาน 32,085.00 ตร.ม. 10/11/2563 คค 06049/พ.1/e/7/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
83 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม.59+250 - กม.64+925 ปริมาณงาน 56,782.00 ตร.ม. 05/11/2563 คค 06049/พ.1/e/3/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
84 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.101+900 - กม.102+900 (คันทางด้านซ้าย) ปริมาณงาน 1.000 กม. 01/09/2563 คค 06049/พ.1/e/46/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
85 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+375 - กม.14+800 ปริมาณงาน 30,737 ตร.ม. เวลาทำการ 90 วัน 07/08/2563 คค 06049/พ.1/e/45/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
86 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยบนถนนทางหลวง เพื่อให้ประชาชนเดินทางปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนบ้านงิ้ว - ลำน้ำยัง 05/05/2563 คค 06049/พ.1/e/44/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
87 โครงการยกระดับมาตรฐานถนนปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน บนถนนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา - เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ 05/05/2563 คค 06049/พ.1/e/43/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
88 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยในทางหลวงสายหลักและสายรองในจังหวัดร้อยเอ็ด งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.28+000 – กม.46+153 (เป็นช่วงๆ)และในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ – บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.0+000 – กม.16+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 27/04/2563 คค 06049/พ.1/e/42/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
89 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้ยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมาย 202 ตอน เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ร้อยเอ็ด – จตุรพักตรพิมาน , ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุรพักตรพิมาน –ห้วยพลับ , ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ , ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ , ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ,ในทางหลวงหมายเลข 2045 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก , ในทา 17/04/2563 คค 06049/พ.1/e/35/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
90 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดร้อยเอ็ด งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.88+911 –กม. 107+568 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 คค 06049/พ.1/e/36/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 76 ถึง 90 จาก 145 รายการ