วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 โครงการปรับปรุงถนน ทางหลวงหมายเลข 232 วงแหวนรอบเมือง เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ที่ กม.12+502 (แยกโพนทอง) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 08/08/2565 รอ.45/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
77 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนน จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ที่ กม.42+591 (แยกบ้านบัว) ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 08/08/2565 รอ.43/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่ กม. 13+484 (แยกสนามบินร้อยเอ็ด) ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 08/08/2565 รอ.44/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
79 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0501 ตอน ห้วยลำเตา - เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.167+397 - กม.168+390 (LT.) และ กม.168+125 - กม.169+223 (RT.) ปริมาณงาน 22,053 ตร.ม. 15/06/2565 รอ.42/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
80 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่ กม.6+735 (LT) 05/04/2565 รอ.41/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
81 กิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อประสิทธิภาพการขนส่งและการค้าอย่างยั่งยืน จังหวัดร้อยเอ็ด ทล. 2259 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+500 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 10/03/2565 คค 06049/พ.1/e/15/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
82 งานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อสนับสนุนเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ในทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงเเหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน ถนนวงเเหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.4+300 - กม.4+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/02/2565 คค 06049/พ.1/e/14/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
83 ครงข่ายคมนาคมพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0202 ตอน ร้อยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน ระหว่าง กม.48+090 - กม.49+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/02/2565 คค 06049/พ.1/e/13/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
84 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ที่ กม.13+484 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/12/2564 รอ.37/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
85 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ที่ กม.13+484 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2564 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
86 งานก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ที่ กม.3+050 ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด-ยางเฌอ ที่ กม.3+440, ที่ กม.9+800 และ ที่ กม.15+435 ปริมาณงาน 4 แห่ง 22/12/2564 รอ.21/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
87 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ที่ กม.5+925, ที่ กม.8+400 และ ที่ กม.28+250 ปริมาณงาน 3 แห่ง 22/12/2564 คค 06049 /พ.1/e11/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
88 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0101 ตอน เสลภูมิ-บ้านงิ้ว ที่ กม.1+450 และ ที่ กม.3+700 ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/12/2564 รอ.20/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
89 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0202 ตอน ร้อยเอ็ด – จตุรพักตรพิมาน ที่ กม.50+500, ที่ กม.59+750 และ ที่ กม.70+750 ทางหลวงห 22/12/2564 คค 06049 /พ.1/e9/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
90 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ที่ กม.13+484 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2564 คค 06049/พ.1/e/7/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 76 ถึง 90 จาก 184 รายการ