วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ระหว่าง กม.68+305 - กม.69+610 และ กม.71+620 - กม.72+851 03/04/2567 รอ.47/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
17 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 4 ระหว่าง กม.4+300 - กม.4+950 และ กม.17+075 - กม.18+000 02/04/2567 รอ.29/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
18 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 3 ระหว่าง กม.1+850 - กม.2+270 และ กม.8+147 - กม.9+585 03/04/2567 รอ.37/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
19 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ตอน 3 ระหว่าง กม.203+500 - กม.204+700 และ กม.205+780 – กม.206+525 03/04/2567 รอ.40/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
20 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ตอน 3 ระหว่าง กม.24+525 - กม.25+635 02/04/2567 รอ.28/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
21 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 2 ระหว่าง กม.9+840 - กม.10+300 และ กม.12+510 - กม.13+227 02/04/2567 รอ.24/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
22 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา - เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.186+950 - กม.188+200 02/04/2567 รอ.44/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
23 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.98+500 - กม.98+900,กม.99+450 - กม.101+900 และ กม.103+825 - กม.104+500 03/04/2567 รอ.35/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
24 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.21+260 - กม.21+870 และ กม.22+855 - กม.22+975 03/04/2567 รอ.30/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
25 กิจกรรมอำนวยและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง 21/03/2567 รอ.49/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
26 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ - โพนทอง ที่ กม.71+395 25/03/2567 คค06049/พ.1/e/13/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
27 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด – เสลภูมิ ตอน 3 ระหว่าง กม.138+815 - กม.142+200 22/03/2567 รอ.13/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
28 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา - เกษตรวิสัย ตอน 2 ระหว่าง กม.186+200 - กม.188+370 22/03/2567 รอ.14/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
29 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน หนองดง - โพนทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.32+000 - กม.38+030 22/03/2567 รอ.15/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
30 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ตอน 4 ระหว่าง กม.117+225 - กม.118+810 (เป็นช่วงๆ) 22/03/2567 รอ.17/2567 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 16 ถึง 30 จาก 184 รายการ