วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด-ยางเฌอ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+850 - กม.16+725 ปริมาณงาน 10,500 ตร.ม. 16/11/2565 รอ.33/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
17 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ตอน 2 ระหว่าง กม.21+656 – กม.22+570 (เป็นช่วงๆ) 25/10/2565 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
18 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2044 หนองดง – โพนทอง กม.31+975 – กม.35+120 ทางหลวงหมายเลข 2046 บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง กม.25+975 – กม.26+620 , กม.28+600 – กม.29+600 - กม.31+312 – 35+675 ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน ร่องคำ – โพนทอง กม.66+925 – กม.68+305 25/10/2565 รอ.28/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
19 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.44+390 – กม.45+545 25/10/2565 รอ.30/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
20 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง กม.5+280 – กม.7+150 และ กม.20+000 – กม.22+500 ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน เสลภูมิ – บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.10+470 – กม.13+000 และทางหลวงหมายเลข 2046 บ้านงิ้ว –ลำน้ำยัง ระหว่าง กม.16+400 - กม.18+875 25/10/2565 รอ.25/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
21 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+182 – กม.3+400 (เป็นช่วงๆ) 25/10/2565 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
22 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+900 – กม.4+375 และ ที่ กม.46+222 (รวมบริเวณทางแยก) 25/10/2565 รอ.31/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
23 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ตอน 1 รหว่าง กม.115+530 - กม.116+755 25/10/2565 รอ.24/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
24 เพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ที่ กม.208+270 (รวมบริเวณทางแยก) 25/10/2565 รอ.29/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
25 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าเเสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 1 ระหว่าง กม.15+585 - กม.15+900 25/10/2565 รอ.26/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
26 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.7+750 - กม.11+375 ปริมาณงาน 32,625.00 ตร.ม. 19/09/2565 รอ.6/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
27 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2269 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนใหม่ - หนองคู ระหว่าง กม.2+905 - กม.6+300 ปริมาณงาน 22,880.00 ตร.ม 19/09/2565 รอ.7/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
28 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0203 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.100+000 - กม.104+020 ปริมาณงาน 32,986.00 ตร.ม. 19/09/2565 รอ.8/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
29 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ตอน 2 ระหว่าง กม.18+300 - กม.21+140 ปริมาณงาน 34,080.00 ตร.ม. 19/09/2565 รอ.5/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
30 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญงาน (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเมืองสรวง แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรรภูมิ ที่ กม.27+050 RT ปริมาณงาน 1 หลัง 16/09/2565 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 16 ถึง 30 จาก 145 รายการ