วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.42+810 – กม.44+470 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2564 ใบสั่งจ้าง 635/-/65/76 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
107 งานก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2269 ตอนควบคุม 0100 ตอนโนนใหม่ – หนองคู ตอน 4 ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+490 และ กม.2+550 – กม.2+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (26 ต้น) 02/12/2564 รอ.18/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
108 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2269 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนใหม่ – หนองคู ตอน 3 ระหว่าง กม.11+485 – กม.12+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30 ต้น) 02/12/2564 รอ.14/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
109 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ2565 รหัสงาน31410งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2044ตอนควบคุม0101ตอน ร้อยเอ็ด–หนองดง ระหว่าง กม.21+655–กม.22+180 ทล.2392 ตอนควบคุม0100ตอน จตุรพักตรพิมาน–ปทุมรัตน์ ระหว่างกม.0+700–กม.1+050 ปริมาณงาน 2 แห่ง(43ต้น) 13/12/2564 รอ.17/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
110 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก ตอน 2 ระหว่าง กม.17+911 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2564 รอ.34/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
111 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองดง – โพนทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.46+073 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2564 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
112 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0203 ตอน จตุรพักตรพิมาน – ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.96+379 – กม.119+391 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2564 รอ.19/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
113 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 4 ที่ กม.5+117 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2564 รอ.15/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
114 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ2565รหัสงาน31300งานเครื่องหมายนำทาง ทล.2045ตอนควบคุม0100ตอน ร้อยเอ็ด–หนองคูโคก ระหว่าง กม.2+600–กม.8+180 ทล.2392ตอนควบคุม0100ตอน จตุรพักตรพิมาน–ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.21+860–กม.25+425 ปริมาณงาน 2 แห่ง 14/12/2564 รอ.10/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
115 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ตอน 1 ระหว่าง กม.2+270 – กม.4+690 และ กม.8+370 – กม.9+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2564 รอ.9/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
116 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทล. 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง-ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.88+911-กม.91+300, กม.92+925-กม.94+000, กม.98+900-กม.99+450, กม.102+900-กม.105+425 ปริมาณงาน 1 งาน 14/12/2564 รอ.12/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
117 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 5 ที่ กม.1+684 – กม.6+575 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2564 รอ.11/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
118 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 6 ที่ กม.15+681 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2564 รอ.16/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
119 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล. 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 3 ที่ กม.5+117 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2564 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
120 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2269 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนใหม่ - หนองคู ตอน 1 ระหว่าง กม.6+400 - กม.7+170 09/12/2564 รอ.13/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 106 ถึง 120 จาก 236 รายการ