วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาตัดหญ้า 12/10/2566 635/-/67/7 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
92 วัสดุก่อสร้าง 12/10/2566 635/60/67/9 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
93 วัสดุสำนักงาน 26/09/2566 635/40/66/281 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
94 วัสดุก่อสร้าง 26/09/2566 635/60/66/282 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
95 วัสดุเชื้อเพลิง 26/09/2566 635/35/66/280 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
96 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว (งานบูรณะทรัพสิน) 26/09/2566 635/-/66/279 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
97 วัสดุสำนักงาน 26/09/2566 635/40/66/281 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
98 จ้างทำตรายาง 25/09/2566 635/-/66/278 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
99 จ้างซ่อมรถยนต์ 18/08/2566 635/-/66/74 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
100 จ้างซ่อมรถยนต์ 18/08/2566 635/-/66/73 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
101 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 18/08/2566 635/B/30/66/72 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
102 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 17/08/2566 635/04/66/02 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
103 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.200+340 - กม.201+125 ปริมาณงาน 14,655 ตร.ม. 29/06/2566 รอ.48/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
104 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2566 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางเชื่อมโยงระหว่างภาค หลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.13+698 - กม.14+305 ปริมาณงาน 14,083 ตร.ม. 30/03/2566 รอ.47/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
105 กิจกรรมอำนวยการเเละสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการเเละสิ่งก่อสร้างประกอบ เเขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง กม.6+735 (LT) 08/02/2566 รอ.46/2566 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 91 ถึง 105 จาก 294 รายการ