วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
271 งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.28+780 - กม.29+050 (RT.,LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 คค 06049/พ.1/e/3/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
272 งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0203 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.102+600 - กม.102+860(RT.,LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 คค 06049/พ.1/e/2/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
273 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ตอน 1 ระหว่าง กม.89+890 - กม.103+715 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,592 เมตร) 03/03/2563 คค 06049/พ.1/e/1/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
274 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง เพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ตอน 1 ระหว่าง กม.97+785 - กม.99+730 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/01/2563 คค 06049/พ.1/e/41/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
275 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง – ร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.107+470 - กม.107+645 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/01/2563 คค 06049/พ.1/e/42/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
276 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟู ทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 2387 ตอนควบคุม 0100 ตอน พิมพิสารน้อย – หนองห่าง ระหว่าง กม.20+720 - กม.21+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 คค 06049/พ.1/e/39/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
277 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง – ร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.107+470 - กม.107+645 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
278 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.4+470 - กม.5+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 คค 06049/พ.1/e/40/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
279 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0301 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ตอน 1 ระหว่าง กม.97+785 - กม.99+730 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 คค 06049/พ.1/e/38/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
280 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพ อย่างยั่งยืนทางหลวงหมายเลข 2269 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนใหม่ – หนองคู ระหว่าง กม.1+525 - กม.2+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2562 คค 06049/พ.1/e/37/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
281 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.22+720 – กม.24+260 ปริมาณงาน 18,480 ตร.ม. 05/08/2562 คค 06049/พ.1/e/36/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
282 งานบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ (หมุดสะท้อนแสง) ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ระหว่าง กม.0+184 - กม.0+620 และ กม.0+598 - กม.1+120 ปริมาณงาน 800 อัน 12/07/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
283 งานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด – สุวรรณภูมิ งานติดตั้งระบบป้ายจราจร ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/06/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
284 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด – ยางเฌอ งานติดตั้งระบบป้ายจราจร ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/06/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
285 โครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.8+420 – กม.9+110 (เป็นช่วงๆ) 22/05/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 271 ถึง 285 จาก 294 รายการ