วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
211 งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+478 - กม.27+618และกม.28+535 - กม.29+165 23/11/2563 คค 06049/พ.1/e/18/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
212 งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ตอน 4 ระหว่าง กม.99+889 - กม.100+694 23/11/2563 คค 06049/พ.1/e/12/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
213 งานจ้างเหมาแผนรายงานประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน 2 ระหว่าง กม.97+125 - กม.97+300 และ กม.102+341 - กม.102+905 23/11/2563 คค 06049/พ.1/e/14/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
214 งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ตอน 1 ระหว่าง กม.89+537 - กม.90+342 23/11/2563 คค 06049/พ.1/e/11/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
215 งานจ้างเหมาแผนรายงานประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.94+000 - กม.98+875 RT และ กม.94+000 - กม.69+950 23/11/2563 คค 06049/พ.1/e/10/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
216 งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+184 - กม.31+800 (เป็นช่วงๆ) 23/11/2563 คค 06049/พ.1/e/17/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
217 งานจ้างเหมาแผนรายงานประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 2 ที่ กม.5+117 (รวมบริเวณทางแยก) 23/11/2563 คค 06049/พ.1/e/9/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
218 จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง (หมวดทางหลวงเสลภูมิ 1 หลัง) 16/11/2563 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
219 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.40+160 - กม.42+725 ปริมาณงาน 31,380.00 ตร.ม. 10/11/2563 คค 06049/พ.1/e/8/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
220 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2564 รหัสงาน 28006 งานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด ที่ กม.101+750 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2563 คค 06049/พ.1/e/6/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
221 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ลำชี - ร้อยเอ็ด ตอน 1 ระหว่าง กม.34+500 - กม.36+010, กม.38+450 - กม.38+900 และ กม.40+000 - กม.40+815 ปริมาณงาน 57,165.00 ตร.ม. 05/11/2563 คค 06049/พ.1/e/2/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
222 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน หนองดง - โพนทอง ระหว่าง กม.35+570 - กม.39+000 ปริมาณงาน 41,610.00 ตร.ม. 05/11/2563 คค 06049/พ.1/e/5/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
223 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ตอน 3 ระหว่าง กม.2+270 - กม.4+690 และ กม.9+120 - กม.9+450 ปริมาณงาน 56,950.00 ตร.ม. 05/11/2563 คค 06049/พ.1/e/4/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
224 งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง เวลาทำการ 90 วัน 30/10/2563 คค 06049/พ.1/e/1/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
225 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.21+860 - กม.25+425 ปริมาณงาน 32,085.00 ตร.ม. 10/11/2563 คค 06049/พ.1/e/7/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 211 ถึง 225 จาก 295 รายการ