วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวงประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33600 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอนร้อยเอ็ด – หนองดง 18/06/2564 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
197 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0200 ตอน ร่องคำ - โพนทองระหว่าง กม.64+925 - กม.66+925 ปริมาณงาน 20,000.00 ตร.ม. 16/06/2564 คค 06049/พ.1/e/26/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
198 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 6 ที่ กม.23+500 17/12/2563 คค 06049/พ.1/e/24/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
199 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 5 ที่ กม.22+136 17/12/2563 คค 06049/พ.1/e/25/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
200 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 4 ที่ กม.18+439 17/12/2563 คค 06049/พ.1/e/22/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
201 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข2044 ตอนหนองดง-โพนทอง,ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนบ้านงิ้ว-ลำน้ำยัง,ทางหลวงหมายเลข2116 ตอน ร่องคำ-โพนทอง และทางหลวงหมายเลข2327 ตอน บัวคำ-โพธิ์ชัย 04/12/2563 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
202 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ, ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิและทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ 04/12/2563 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
203 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน – ปทุมรัตต์ ตอน 4 ระหว่าง กม.11+925 – กม.21+850 04/12/2563 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
204 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอน จตุรพักตรพิมาน – ปทุมรัตน์ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.39+001 (เป็นช่วงๆ) 04/12/2563 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
205 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา (แบบเลขที่ ม.09/52) ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ที่ กม.12+300 (LT) ปริมาณงาน 1 หลัง 02/12/2563 คค 06049/พ.1/e/21/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
206 งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2418 ตอน โพนทอง - หนองพอก ระหว่าง กม.2+515 - กม.3+175 (เป็นข่วงๆ) 25/11/2563 คค 06049/พ.1/e/20/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
207 งานจ้างเหมาแผนรายงานประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 6 ที่ กม.23+500 23/11/2563 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
208 งานจ้างเหมาแผนรายงานประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 5 ที่ กม.22+136 23/11/2563 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
209 งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 4 ที่ กม.18+439 23/11/2563 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
210 งานจ้างเหมาแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน จตุรพักตรพิมาน - ห้วยพลับพลา ตอน 3 ที่ กม.92+847 23/11/2563 คค 06049/พ.1/e/15/2564 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 196 ถึง 210 จาก 295 รายการ