วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 กิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อประสิทธิภาพการขนส่งและการค้าอย่างยั่งยืน จังหวัดร้อยเอ็ด ทล. 2259 ตอนควบคุม 0100 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+500 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร 04/03/2565 คค 06049/พ.1/e/15/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
152 งานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อสนับสนุนเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ในทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงเเหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน ถนนวงเเหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ระหว่าง กม.4+300 - กม.4+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/02/2565 คค 06049/พ.1/e/14/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
153 ครงข่ายคมนาคมพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0202 ตอน ร้อยเอ็ด - จตุรพักตรพิมาน ระหว่าง กม.48+090 - กม.49+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/02/2565 คค 06049/พ.1/e/13/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
154 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2045 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองคูโคก ตอน 2 ระหว่าง กม.17+911 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2565 รอ.34/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
155 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองดง – โพนทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.46+073 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2565 รอ.33/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
156 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล. 232 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ตอน 3 ที่ กม.5+117 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2565 รอ.32/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
157 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2269 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนใหม่-หนองคู ระหว่าง กม.0+200 - กม.1+510 และ กม.6+300 - กม.9+500 ปริมาณงาน 28,133 ตร.ม. 16/12/2564 รอ.29/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
158 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0203 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.86+720 - กม.88+190 ปริมาณงาน 13,230 ตร.ม. 16/12/2564 รอ.22/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
159 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2392 ตอนควบคุม 0100 ตอน จตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์ ระหว่าง กม.1+950 - กม.3+960 ปริมาณงาน 18,090 ตร.ม. 15/12/2564 รอ.27/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
160 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0200 ตอน ร่องคำ-โพนทอง ระหว่าง กม.66+925 - กม.68+305 ปริมาณงาน 13,800 ตร.ม. 16/12/2564 รอ.26/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
161 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านงิ้ว-ลำน้ำยัง ตอน 2 ระหว่าง กม.25+975 - กม.26+620 และ กม.28+600-กม.29+600 ปริมาณงาน 26,273 ตร.ม. 16/12/2564 รอ.24/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
162 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกระดับมาตรฐานงานทาง ประจำปี 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ห้วยลำเตา-เกษตรวิสัย ระหว่าง กม.164+040 (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2564 รอ.28/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
163 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร้อยเอ็ด-หนองดง ที่ กม.13+484 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/12/2564 รอ.37/2565 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
164 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0302 ตอน ร้อยเอ็ด – เสลภูมิ ระหว่าง กม.114+875 – กม.115+312 ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0101 ตอน เสลภูมิ – บ้านงิ้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.6+500 – กม.10+470 ปริมาณงาน 2 แห่ง 01/12/2564 ใบสั่งจ้าง 635/-/65/74 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
165 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลำชี – ร้อยเอ็ด ตอน 2 ระหว่าง กม.42+810 – กม.44+470 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2564 ใบสั่งจ้าง 635/-/65/76 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แสดง 151 ถึง 165 จาก 295 รายการ