วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด VDO
ลงวันที่ 14/11/2561

“ทุกวันนี้ เจ้าหน้าที่ของเรายังคงทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คุณได้กลับบ้าน อย่างปลอดภัย”
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง


'