วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกระทรวงคมนาคม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 (Rest Area)
ลงวันที่ 12/04/2562

วันที่ 12 เมษายน 2562

      นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ,คณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ,ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ,ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด , สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับ 4 และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วม"พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกระทรวงคมนาคม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 (Rest Area)" ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด – หนองดง ที่ กม. 6+735 (ด้านซ้ายทาง) โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัย และ ให้บริการประชาชน ผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11– 17 เม.ย. 62


'