วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562” วันที่ 11 เมษายน 2562
ลงวันที่ 11/04/2562

วันที่ 11 เมษายน 2562

      นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 พร้อมกับมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในการอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่ กม.6+735 (ด้านซ้ายทาง)


'