วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
พิธีเปิดการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงวันที่ 09/04/2562

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
      นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานใน “พิธีเปิดการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด” โดยมี นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ,คณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และคณะหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณลานชั้น 1 ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ ร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
      ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2562


'