วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทาง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ลงวันที่ 02/04/2562

วันที่ 2 เมษายน 2562 

      นายพงศกร  จุลละโพธิ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสถิต  คำพิชิต  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน  ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ  ระหว่าง กม.18+300  - กม. 24+500  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2562


'