วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด
ลงวันที่ 02/04/2562

วันที่ 2 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น. 

      นายสมัย  คะนะมะ  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายวิศวกรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ให้เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  โดยมีนายทวี  จงประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม  ณ  ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


'