วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ประชุมผ่านระบบ Video Conferrence เพื่อเตรียมการด้านความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2562
ลงวันที่ 02/04/2562

วันที่ 2 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น.

      นายพงศกร  จุลละโพธิ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ,แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด ,ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด , ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด  ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conferrence เพื่อเตรียมการด้านความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2562  ณ  ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด


'