วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
กิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ครั้งที่ 12/2562
ลงวันที่ 02/04/2562

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น.

      นายสมัย  คะนะมะ  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายวิศวกรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” ครั้งที่ 12/2562 วาระในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “วิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ” และเตรียมความพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยมีนายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม  ณ  ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


'