วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานก่อสร้างทาง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการช่องจราจร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
ลงวันที่ 29/03/2562

วันที่ 29 มีนาคม 2562

      นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ,นายสมัย คะนะมะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายวิศวกรรม ,นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ และ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานก่อสร้างทาง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการช่องจราจร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในขณะการเดินทาง ในทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ที่ กม. 18+439 (บริเวณสี่แยกบายพาสอาสามารถ), ที่ กม.22+136 (บริเวณสี่แยกบายพาสจตุรพักตรพิมาน) และในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด-เสลภูมิ (หน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ)


'