วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมีนาคม 2562 (ครั้งที่ 3/2562)
ลงวันที่ 28/03/2562

วันที่  28  มีนาคม  2562  เวลา  09.30 น.

      นายสถิต  คำพิชิต  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2562 (ครั้งที่ 3/2562)  โดยมีนายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม  ณ  ห้องประชุมมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


'