วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ. อำเภอ)
ลงวันที่ 28/03/2562

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 

      นายธีระศักดิ์  ไค่นุ่นโพธิ์  หัวหน้าหมวดทางหลวงเสลภูมิ  รับมอบหมายจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ. อำเภอ) โดยมีนายเลิศบุศย์  กองทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม  ณ  ห้องประชุมอำเภอเสลภูมิ  อำเภอทุ่งเขาหลวง  และอำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด


'