วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
“แถลงข่าวงานวิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ” เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อที่ดินทางเข้า - ออก จุดพักรถบรรทุก ( Rest Area) ในทางหลวงหมายเลข 23 สาย ร้อยเอ็ด – เสลภูมิ ที่กม.123+000 พื้นที่ บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงวันที่ 25/03/2562

วันที่  25  มีนาคม  2562  เวลา 18.00 น.

      นายสมัย  คะนะมะ  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด  ฝ่ายวิศวกรรม คณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด  ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วม “แถลงข่าวงานวิ่งข้ามปี วิถีไทย  สร้างบุญใหญ่  วิถีพุทธ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อที่ดินทางเข้า - ออก จุดพักรถบรรทุก  ( Rest Area)  ในทางหลวงหมายเลข  23  สาย ร้อยเอ็ด – เสลภูมิ  ที่ กม. 123+000 พื้นที่ บ้านอุ่มเม้า  ตำบลอุ่มเม้า   อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  ,ก่อสร้างองค์พญานาคศรีอาริยเมตตาโยนาคราช และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีนายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ลานสาเกตุนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด


'