วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวก และปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562
ลงวันที่ 22/03/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.

     นายพงศกร  จุลละโพธิ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด  ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 4 ,นายช่างโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 232 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ,โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 23  สาย ร้อยเอ็ด – ยโสธร (ตอน1) ,โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน บ.เมืองเตา - อ.เกษตรวิสัย ,โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สายกาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด  และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวก และปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  ระหว่างวันที่ 11 - 17  เมษายน  2562  พร้อมสรุป และติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2562  ณ  ห้องประชุมแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด


'