วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ประชุมสรุปผลการการศึกษาของโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 กับทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง) ครั้งที่ 3
ลงวันที่ 21/03/2562

วันที่ 21 มีนาคม  2562  เวลา 08.30 น.

     นายพงศกร  จุลละโพธิ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมประชุมสรุปผลการการศึกษาของโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 กับทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง) ครั้งที่ 3 พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมจตุรพักตร์พิมาน โรงแรมวันโอวัน ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


'