วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562 และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 19/03/2562

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.

      นายสถิต  คำพิชิต  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นายพงศกร  จุลละโพธิ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562 และร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562   เพื่อติดตามผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีนายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ  ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


'