วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อที่ดินทางเข้า-ออก จุดพักรถบรรทุก ( Rest Area ) ในทางหลวงหมายเลข 23 สาย ร้อยเอ็ด – เสลภูมิ
ลงวันที่ 12/03/2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

      นายพงศกร  จุลละโพธิ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อที่ดินทางเข้า-ออก จุดพักรถบรรทุก ( Rest Area ) ในทางหลวงหมายเลข 23   สาย ร้อยเอ็ด – เสลภูมิ  ที่ กม. 123+000 พื้นที่ บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด   ,  ก่อสร้างองค์พญานาคศรีอาริยเมตตาโยนาคราช  และ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีนายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


'