วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ประชุมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 07/03/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 

     แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดร้อยเอ็ด และ ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมประชุมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี  พ.ศ. 2562  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมี นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


'