วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2562
ลงวันที่ 25/02/2562

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.30 น 

     นายสมัย  คะนะมะ  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายวิศวกรรม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2562  โดยมีนายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม  ณ  ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


'