วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562
ลงวันที่ 29/01/2562

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.

      นายสถิต  คำพิชิต  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ  ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด , ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุม ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ร้อยเอ็ด - ยางเฌอ ระหว่าง กม.8+500 - กม.18+300 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมลงพื้นที่บริเวณหน้างาน  (บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด) ที่ กม.9+800


'