วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"เข้าร่วมตรวจเครื่องจักรของ บริษัท ณัฐกฤตชัย จำกัด เพื่อยื่นขอต่อทะเบียนผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงรักษาทางประเภทที่ 4 งานเสริมผิวทางแบบ Hot Mixed Asphalt (เพิ่มเติม)"
ลงวันที่ 07/05/2567
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายศุภชัย สัตยรักษ์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทางหลวงที่ 8 เข้าร่วมตรวจเครื่องจักรของ บริษัท ณัฐกฤตชัย จำกัด เพื่อยื่นขอต่อทะเบียนผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงรักษาทางประเภทที่ 4 งานเสริมผิวทางแบบ Hot Mixed Asphalt (เพิ่มเติม) ณ Plant ในบนทางหลวงหมายเลข 215 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

'