วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการนำร่องงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างประสิทธิภาพสูง (LED) โดยการประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom"
ลงวันที่ 02/05/2567
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอยหมายให้นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการนำร่องงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างประสิทธิภาพสูง (LED) โดยการประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

'