วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"เข้าร่วมประชุมการบริหารโครงการ การควบคุมงานตามสัญญาปี 2567"
ลงวันที่ 30/04/2567
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ,นายสถาพร ภาโนมัย ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 8 ,นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ,นางรฐา ชำนาญยงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงที่ 8 ,ตัวแทนผู้รับจ้างและคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมการบริหารโครงการ การควบคุมงานตามสัญญาปี 2567 และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

'