วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวง ตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ใช้ทาง ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ การปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตราย การเสริมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ให้สมบูรณ์มากขึ้น ทล.2046 ตอน บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ที่กม.18+050 (สี่แยกโนนชัยศรี)"
ลงวันที่ 22/04/2567
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ,นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ,นายประเสริฐ อัศวภูมิ นายกเทศบาลโนนชัยศรี และนายสุขสันต์ ปากวิเศษ หัวหน้าหมวดทางหลวงโพนทอง ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบกายภาพทางหลวง ตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ใช้ทาง ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ พร้อมแนะนำการปฏิบัติงานการปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตราย การเสริมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้สมบูรณ์มากขึ้น เพื่อสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ที่กม.18+050 (สี่แยกโนนชัยศรี)

'