วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง(รทร.) พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
ลงวันที่ 09/01/2562

วันที่ 9 มกราคม 2562
     นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง(รทร.) พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 โดยมี นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) , นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)


'