วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ของโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 กับทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง) ครั้งที่ 2
ลงวันที่ 09/01/2562

วันที่  9  มกราคม  2562  เวลา 08.00 น.

     นายพงศกร  จุลละโพธิ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักสำรวจและออกแบบ  กรมทางหลวง และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด  รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  ร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ของโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 กับทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง) ครั้งที่ 2  พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมจตุรพักตร์พิมาน โรงแรมวันโอวัน ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


'