วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 23 สาย ร้อยเอ็ด - ยโสธร (ตอน 1 และ 2)
ลงวันที่ 08/01/2562

วันที่ 8 มกราคม 2562
     นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางหลวงสายหลัก (ระยะที่ 2) และการก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก ในทางหลวงหมายเลข 23 สาย ร้อยเอ็ด – ยโสธร (ตอน 1และ 2) ที่ กม. 124+000 (พื้นที่บ้านอุ่มเม่า ตำบลอุ่มเม่า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด) โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายพงศกร จุลละโพธิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ,ผู้จัดการโครงการก่อสร้างทางฯ , ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางฯ


'