วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานหมวดทางหลวงเสลภูมิ ตรวจสอบการเชื่อมทางโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ ทล.2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่กม.5+380 (ด้านซ้ายทาง)"
ลงวันที่ 22/02/2567
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ,นายณัฐพล เยี่ยมชัยภูมิ หัวหน้าหมวดทางหลวงเสลภูมิ ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานหมวดทางหลวงเสลภูมิ ตรวจสอบการเชื่อมทางโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 2044 ตอน ร้อยเอ็ด - หนองดง ที่กม.5+380 (ด้านซ้ายทาง) ดำเนินการสั่งให้หยุดกระทำการใดๆ ให้ขออนุญาตให้ถูกต้อง

'