วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความคิดเห็น หลังจากได้ทำการเปิดจุดกลับรถชั่วคราว พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ที่กม.140+700 (จุดกลับรถหน้าวัดเสลภูมิวนาราม)"
ลงวันที่ 08/02/2567
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ,นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ,นายโอวาส กลางท่าไคร้ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความคิดเห็น หลังจากได้ทำการเปิดจุดกลับรถชั่วคราว พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ ที่กม.140+700 (จุดกลับรถหน้าวัดเสลภูมิวนาราม)

'