วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความคิดเห็น หลังจากได้ทำการติดตั้งวงเวียนชั่วคราว เพิ่มความกว้างช่องรอเลี้ยว และย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2046 ตอน บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ที่กม.18+050 (สี่แยกบ้านโนนชัยศรี) บริเวณที่้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง"
ลงวันที่ 08/02/2567
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ,นายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ,นายประเสร็ฐ อัศวภูมิ นายกเทศบาลโนนชัยศรี พร้อมด้วยหัวหน้าหมวดฯในสังกัด ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความคิดเห็น หลังจากได้ทำการติดตั้งวงเวียนชั่วคราว เพิ่มความกว้างช่องรอเลี้ยว และย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ในทางหลวงหมายเลข 2046 ตอน บ้านงิ้ว – ลำน้ำยัง ที่กม.18+050 (สี่แยกบ้านโนนชัยศรี) บริเวณที่้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

'